[:en]There were a number of industries that were not directly affected by the coronavirus epidemic, but they also faced challenges: the changed situation offers new opportunities for everyone. Anyone who can grab these now can get out of the fight as a winner.

While the news was that online commerce is one of the big winners of the epidemic, global market leader Amazon, in May, overshadowed the picture by deciding to set aside $ 4 billion to be spent on corona virus-related spending, including protective equipment or workers. test. The situation is similar with telecommunications, which public opinion may think of as a beneficiary of the epidemic due to online work. In response , Gergő J. Budai , Vice Chairman of the Board of Vodafone Hungary , indicated in a press conference that the Hungarian telecommunications industry was also hit by the crisis caused by the corona virus epidemic. The remaining revenues and extra costs reached HUF 5 billion in the two months following the order for the emergency.

A third example is the food industry, for which statistics have indicated that it has even grown in recent months. The companies operating in it nonetheless had to deal with logistical and sales challenges. Following government announcements, soaring demand had to be addressed, while products destined for the so-called horeca sector, which were lost due to the closure of hotels, restaurants and cafes, had to be diverted to retail. However, the latter could not be implemented directly due to the different sizes of the formulations.

It depends on the management

All this indicates that even those sectors where there was no collapse could not be routinely brought in the last few months. As with them, how the owners and management reacted to the new situation due to the epidemic is key in the industries hardest hit by the epidemic. Despite the threats and problems, it has opened up new opportunities for many companies. Those who can live with these may even come out of the crisis well, as they can increase their efficiency and carve out a larger slice of the market than before.

Essősy Zsombor gives a perhaps surprising example of increasing efficiency, CEO of the MAPI Group. The specialist met a number of companies among his clients, as well as the Hungarians in the market within the framework of the club, which were able to improve its operation by “finally getting rid” of the weakest performing colleagues. Indeed, in the past high order backlog and labor shortages, many did not dare to lay off those who disbanded the collective or simply worked with a high scrap rate. Now, however, the decision has been made, and as a result, they have been able to achieve a 10 to 15 percent improvement. True, this may also play a role in the fact that, as a result of the changed labor market situation, many workers are doing their jobs with greater care and attention. According to Zsombor Essősy, the most competitive companies are now increasing this with further developments: industrial companies, for example, are robotizing. Overall, therefore, positive developments have started in the Hungarian economy at the macro level. The CEO also cites an example. One of the domestic companies producing disinfectants, but with a smaller market share, was able to significantly increase its production volume after closing borders across Europe and restricting exports of these products. They are now confident that they will be able to maintain the market share they gained during the epidemic in the future. The situation was similar with the toilet paper company, which was helped not only by the decrease in trade in goods but also by the weakening of the forint. They were also able to increase their production and sales. One of the domestic companies producing disinfectants, but with a smaller market share, was able to significantly increase its production volume after closing borders across Europe and restricting exports of these products. They are now confident that they will be able to maintain the market share they gained during the epidemic in the future. The situation was similar with the toilet paper company, which was helped not only by the decrease in trade in goods but also by the weakening of the forint. They were also able to increase their production and sales. One of the domestic companies producing disinfectants, but with a smaller market share, was able to significantly increase its production volume after closing borders across Europe and restricting exports of these products. They are now confident that they will be able to maintain the market share they gained during the epidemic in the future. The situation was similar with the toilet paper company, which was helped not only by the decrease in trade in goods but also by the weakening of the forint. They were also able to increase their production and sales. that they will be able to maintain their market share at the time of the epidemic. The situation was similar with the toilet paper company, which was helped not only by the decrease in trade in goods but also by the weakening of the forint. They were also able to increase their production and sales. that they will be able to maintain their market share at the time of the epidemic. The situation was similar with the toilet paper company, which was helped not only by the decrease in trade in goods but also by the weakening of the forint. They were also able to increase their production and sales.

There are also plenty of sources

Fortunately, serious resources are now available for these developments, as in addition to the FGS Hair program launched by the MNB, ministry (ITM, KKM) tenders have also been launched, which have opened up competitiveness-enhancing subsidies or export promotion opportunities. Zsombor Essősy also indicated that companies that are the cream of the Hungarian SME sector are also trying to take advantage of these opportunities. 2,600 applications were received for applications with an average maximum amount of HUF 40 million and an additional HUF 800 million.

It is true that in addition to the top three to four thousand domestic small and medium-sized enterprises, there will be a significant number of companies that cannot overcome the challenges caused by the epidemic. Some of these are likely to try to survive in the gray and black economies, but there will be many that will be incorporated into another business voluntarily or after a bankruptcy. By reaching a larger plant size, they will already be able to produce competitively.

Not forgetting the individual tragedies associated with bankruptcies, society and the Hungarian economy as a whole can also benefit from mergers after the epidemic.[:hu]Számos olyan iparág volt, amelyet a koronavírus-járvány nem érintett közvetlenül, ám ezek is szembesültek kihívásokkal: a megváltozott helyzet mindenki számára új lehetőségeket kínál. Aki most képes megragadni ezeket, az nyertesként kerülhet ki a küzdelemből.

Miközben a hírek arról szóltak, hogy az online kereskedelem a járvány egyik nagy nyertese, a globális piacvezető vállalat, az Amazon májusban azzal árnyalta a képet, hogy négymilliárd dollár elkülönítéséről döntöttek, amelyet a koronavírussal összefüggő kiadásokra fordítanak, egyebek mellett a védőfelszerelések beszerzésére vagy a dolgozók tesztelésére. Hasonló a helyzet a távközléssel, amelyet a közvélekedés az online munka miatt a járvány haszonélvezőjének gondolhat. Erre is reagálva jelezte egy sajtóbeszélgetésen Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke, hogy a magyarországi távközlési iparágat is sújtotta a koronavírus-járvány miatti válság. Az elmaradó bevételek, extra költségek a veszélyhelyzet elrendelését követő két hónapban elérték az ötmilliárd forintot.

Harmadik példa az élelmiszeripar, amely kapcsán a statisztikák azt jelezték, hogy még növekedett is az utóbbi hónapokban. Az abban tevékenykedő cégeknek ennek ellenére meg kellett küzdeniük a logisztikai és az értékesítési kihívásokkal. A kormányzati bejelentések után ugyanis kezelni kellett a megugró keresletet, míg a szállodák, éttermek és kávézók bezárása miatt kieső úgynevezett horeca szektornak szánt termékeket át kellett terelniük a kiskereskedelembe. Utóbbit viszont a kiszerelések eltérő mérete miatt nem lehetett közvetlenül megvalósítani.

A menedzsmenten múlik

Mindez azt jelzi, hogy még azok a szektorok sem tudták rutinból hozni az elmúlt hónapokat, ahol nem jött összeomlás. Ahogy náluk, úgy a járvány által erősebben sújtott iparágakban is kulcsfontosságú, hogy a tulajdonosok és a menedzsment hogyan reagált a járvány miatt bekövetkező új helyzetre. Az ugyanis a fenyegetések és a problémák ellenére is új lehetőségeket nyitott sok cég számár. Amelyek ezekkel tudnak élni, akár jól is kijöhetnek a válságból, hiszen növelhetik a hatékonyságukat, és a korábbinál nagyobb szeletet hasíthatnak ki a piacból.

A hatékonyság növelésére mond egy elsőre talán meglepő példát Essősy Zsombor, a MAPI-csoport vezérigazgatója. A szakember az ügyfelei körében, illetve a Magyarok a piacon klub keretében számos olyan vállalkozással találkozott, amely azáltal tudta a működését javítani, hogy a leggyengébben teljesítő kollégáktól „végre meg tudtak szabadulni”. A korábbi magas megrendelésállomány és munkaerő-hiányos állapotban ugyanis sokan nem merték elbocsátani azokat sem, akik bomlasztották a kollektívát, vagy egyszerűen magas selejtaránnyal dolgoztak. Most viszont meghozták a döntést, és ennek köszönhetően 10–15 százalékos javulást tudtak elérni. Igaz, ebben valószínűleg annak is lehet szerepe, hogy a megváltozott munkaerő-piaci helyzet hatására sok munkavállaló nagyobb elánnal és odafigyeléssel végzi a munkáját. Essősy Zsombor szerint a legversenyképesebb vállalatok ezt most további fejlesztésekkel is fokozzák: az ipari cégek például robotizálnak. Összességében tehát makroszinten pozitív folyamatok indultak el a magyar gazdaságban. A vezérigazgató példát is említ. Az egyik fertőtlenítőket gyártó, ám kisebb piaci részesedéssel rendelkező hazai vállalat miután Európa-szerte lezárultak a határok, és korlátozták ezeknek a termékeknek az exportját, jelentősen növelni tudta a gyártás volumenét. Most abban bíznak, hogy a járvány idején megszerzett piaci részesedésüket a későbbiekben is meg tudják tartani. Hasonló volt a helyzet azzal a toalettpapírokat gyártó vállalattal, amelyet az áruforgalom csökkenése mellett a forint gyengélkedése is segített. Ők szintén növelni tudták a termelésüket és az értékesítésüket is.

Forrás is van bőven

Ezekhez a fejlesztésekhez most szerencsére komoly források is rendelkezésre állnak, hiszen az MNB által indított NHP Hajrá program mellett minisztériumi (ITM, KKM) pályázatok is indultak, amelyek révén versenyképesség-növelő támogatások vagy éppen exportösztönző lehetőségek nyíltak meg. Essősy Zsombor azt is jelezte, hogy a hazai kkv-szektor krémjének számító vállalkozások igyekeznek is kihasználni ezeket a lehetőségeket. 2600 igény érkezett átlag 40 milliós, míg további 800 félmilliárd forintos maximális összegű pályázatokra.

Igaz a top három-négyezer hazai kis- és középvállalat mellett jelentős számban lesznek azok a cégek, amelyek nem tudnak túljutni a járvány okozta kihívásokon. Ezeknek egy része vélhetőleg a szürke- és feketegazdaságban próbál majd fennmaradni, de sokan lesznek olyanok, amelyek önként vagy egy csőd után betagozódnak másik vállalkozásba. Nagyobb üzemméretet elérve már képesek lesznek versenyképesen termelni.

Nem megfeledkezve a csődökkel járó egyéni tragédiákról, a társadalom és a magyar gazdaság összességében az összeolvadásokból is profitálhat a járvány után.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.