[:en]The current period may be important for groups of companies wishing to register as a group corporate taxpayer. If a group of companies wants to take advantage of this option from 2021, they can apply to the tax authorities for registration as a group taxpayer between 1 and 20 November.

Who can benefit?

Group corporate taxation can be primarily beneficial for those groups of companies where there is also a company with a negative or positive tax base within the group, as within certain limits a lower tax liability can be achieved in a given year by aggregating the tax bases.

“In the situation caused by the current pandemic, it may be worthwhile to look at the performance of each group company. If there are companies within the group that are expected to make a loss in the coming tax years, consider whether the entire group of companies or only certain companies will meet their tax obligations as a group corporate taxpayer, ” said Endre Ádám, senior manager of Deloitte’s tax department.

Another advantage may be the possibility to take advantage of certain tax benefits at the group level, as well as the exemption from the obligation to prepare transfer pricing documentation, which often requires a significant energy investment, for transactions between group members.

It can be terminated retroactively

Individual members have the opportunity to leave the group corporate taxpayer if the decision to this effect is notified to the tax authority before the last day of the tax year. In this case, the group membership is terminated retroactively, with the last day of the business year preceding the tax year of the declaration.

Interest deductibility rule

Group corporate taxpayers have to determine, according to a complex set of rules, how much of the financing cost incurred is recognized in corporate income tax. While in the case of individual taxpayers the part of the net financing cost not exceeding the limit of HUF 939,810,000 can be considered as a recognized cost, in the case of a group taxpayer the above limit applies to the entire group. In the case of a significant number of group members, the above amount per company is greatly reduced, therefore only on the basis of further, detailed calculations can it be determined what part of the net financing cost is recognized from the point of view of corporate tax for each member.

“Given the complexity of the interest deductibility rules applicable from 1 January 2019, it is proposed to review for group corporate taxpayers whether the amount of deductible financing cost is properly determined. In addition, the dissolution of the group or the withdrawal of certain members from the group should be considered if the group taxpayer would have a higher tax liability due to the interest deductibility rules than if the group members fulfilled their tax obligations as individual taxpayers, ” added István Veszprémi, Taxer, partner.

[:hu]A csoportos társasági adóalanyként regisztrálni kívánó vállalatcsoportoknak lehet fontos a mostani időszak. Ha egy cégcsoport 2021-től kezdődően élni szeretne ezzel a lehetőséggel, akkor november 1. és 20. között kérelmezheti az adóhatóságtól a csoportos adóalanyként történő nyilvántartásba vételt.

Kinek lehet előnyös?

A csoportos társasági adózás azoknak a vállalatcsoportoknak lehet elsősorban előnyös, ahol a csoporton belül van negatív illetve pozitív adóalappal rendelkező társaság is, ugyanis bizonyos korlátok mellett az adóalapok összeszámítása révén egy adott évben alacsonyabb adókötelezettség érhető el.

“A jelenlegi pandémia által okozott helyzetben érdemes lehet megvizsgálni az egyes csoportcégek teljesítményét. Amennyiben lesznek olyan társaságok a cégcsoporton belül, amelyek a következő adóévekben várhatóan veszteséget fognak termelni, megfontolandó, hogy akár a teljes cégcsoport vagy csak bizonyos vállalatok csoportos társasági adóalanyként teljesítsék az adókötelezettségüket” – mondta Ádám Endre, a Deloitte adóosztályának szenior menedzsere.

További előnyt jelenthet egyes adókedvezmények csoportszinten történő kihasználásának lehetősége, valamint a sokszor jelentős energiabefektetést igénylő transzferár-dokumentáció készítési kötelezettség alóli mentesülés a csoporttagok egymás közötti ügyletei tekintetében.

Visszamenőlegesen megszüntethető

Az egyes tagoknak lehetőségük van a csoportos társasági adóalanyiságból kilépni, amennyiben az erre vonatkozó döntés bejelentése megtörténik az adóhatóság részére az adóév utolsó napját megelőzően. A csoporttagság ez esetben visszamenőlegesen szűnik meg, a bejelentés adóévét megelőző üzleti év utolsó napjával.

Kamatlevonhatósági szabály

A csoportos társasági adóalanyoknak komplex szabályrendszer szerint kell megállapítaniuk, hogy a felmerült finanszírozási költség mekkora része elismert társasági adóban. Míg önálló adózók esetében a nettó finanszírozási költség 939.810.000 forintos korlátot meg nem haladó része alapvetően elismert költségnek tekinthető, addig egy csoportos adóalanynál a fenti korlát az egész csoportra vonatkozik. Jelentős számú csoporttag esetén az egy társaságra jutó fenti összeghatár nagy mértékben lecsökken, ezért csak további, részletes számítások alapján állapítható meg, hogy a nettó finanszírozási költség mekkora része elismert társasági adó szempontból az egyes tagoknál.

„Tekintettel a 2019. január 1-től alkalmazandó kamat-levonhatósági szabályok összetettségére, a csoportos társasági adóalanyok esetében javasolt felülvizsgálni, hogy megfelelő módon kerül-e meghatározásra a levonható finanszírozási költség összege. Emellett mérlegelendő a csoport megszűntetése vagy egyes tagok kiléptetése a csoportból, amennyiben a kamat-levonhatósági szabályok miatt a csoportos adóalanyiságnak magasabb adókötelezettsége keletkezne ahhoz képest, mintha a csoporttagok egyedi adóalanyként teljesítenék adókötelezettségeiket” – tette hozzá Veszprémi István, a Deloitte adóosztályának partnere.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.