[:en]

The previous precarious situation is clarified by the new resolution of the National Tax and Customs Administration (NAV), according to which an invoice issued in PDF can also be used as an electronic invoice.

The coronavirus epidemic has intensified online communication at the expense of face-to-face meetings, and NAV has issued a new resolution on what constitutes an electronic invoice and which solutions do not meet the requirements for electronic invoicing, as this has an impact on how invoices are retained. .

According to the provisions of the VAT Act, an electronic invoice is any invoice that has been issued and received in electronic form. According to the VAT regulations, the invoice is actually issued by making the invoice available to the invoice recipient. Consequently, an electronic invoice is also an invoice originally produced on paper, but it is not made available to the recipient in person or by post, but is transmitted to him electronically by scanning. Therefore, a PDF invoice sent exclusively by e-mail or other electronic message is also considered an electronic invoice. 

It is important to note, however, that in the case of invoices issued by remote printing, the document is not an electronic invoice but a paper invoice. This is because remote printing is a paper-based invoicing solution. The essence of remote printing is that the customer receives a document electronically that can only be printed or even sent directly to his printer. The technical solution to this can be to send a print-only file or to send a link that will start printing. It is also technically feasible for the issuer of the invoice to remotely access the customer’s printer and print the invoice through it. In the case of remote printing, when issuing an invoice, the issuer must be sure that a paper invoice will be created on the recipient’s side.

However, based on the above, remote printing is not a solution where the invoice issuer emails a PDF document with the customer printing it out and storing it on paper.

According to the NAV, the condition for the use of the electronic invoice is the consent of the invoice recipient, which can be not only formal, but can also be realized, for example, by paying the consideration on the received invoice, also by tacit consent. Thus, if the parties agree on paper invoicing by sending the invoice electronically in advance for information, the paper document will act as the invoice. [:hu]

Egyértelműsíti a korábbi bizonytalan helyzetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új állásfoglalása, mely szerint a PDF-ben kibocsátott számla is használható elektronikus számlaként.

A koronavírus-járvány felerősítette az online kapcsolattartást, a személyes találkozások rovására, így a NAV új állásfoglalást adott ki arról, hogy mi minősül elektronikus számlának, és mely megoldások nem felelnek meg az elektronikus számlázással kapcsolatos követelményeknek, ez kihatással van ugyanis a befogadott számlák megőrzési módjára.

Az áfatörvény előírásai alapján elektronikus számlának minősül minden olyan számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az áfaelőírások értelmében a számla kibocsátása ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg. Ennek következtében elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy azt beszkennelve, elektronikusan továbbítják részére. Ezért elektronikus számlának minősül a kizárólag e-mailben, egyéb elektronikus üzenetben megküldött PDF-számla is. 

Fontos azonban, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák esetében a bizonylat nem elektronikus, hanem papíralapú számlának minősül. A távnyomtatás ugyanis egy elektronikus csatornán keresztüli, de papíralapú számlakibocsátási megoldás. A távnyomtatás lényege, hogy a vevő számára elektronikus úton olyan dokumentum érkezik, melyet kizárólag nyomtatni tud, vagy akár egyből a nyomtatójára kerül. Ennek technikai megoldása lehet egy csak nyomtatható állomány megküldése, vagy egy olyan link megküldése, melynek megnyitását követően elindul a nyomtatás. Technikailag kivitelezhető olyan megoldás is, hogy a számla kibocsátója távolról eléri a vevőjének a nyomtatóját és azon keresztül kerül kinyomtatásra a számla. A távnyomtatás esetén a számla kibocsátásnál biztosnak kell lennie a kibocsátónak abban, hogy a befogadó oldalán papíralapú számla keletkezik.

Fentiek alapján azonban nem minősül távnyomtatásnak az olyan megoldás, amikor a számlakibocsátó e-mailben megküld egy PDF-dokumentumot azzal, hogy a vevő nyomtassa ki és papíralapon őrizze meg azt.

Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele a NAV állásfoglalása szerint a számlabefogadó beleegyezése, ami nemcsak formális lehet, hanem megvalósulhat például a kapott számlán szereplő ellenérték kifizetésével, hallgatólagos beleegyezés révén is. Amennyiben tehát a felek papíralapú számlázásban állapodnak meg azzal, hogy a számlát előzetesen, tájékoztatás céljából elektronikusan is megküldik, akkor a papíralapú bizonylat tölti be a számla szerepét. [:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.