[:en]Irrespective of the amount of VAT, data on invoices issued to all domestic business partners must now be submitted to the tax authority from 1 July. The analysis of Dr. László Bákonyi, a tax law expert, reveals that companies that use a manual invoice actually duplicate their work, as the invoice data is manually entered into NAV’s online system.

Since 1 July 2018, more than 300,000 domestic companies and domestic taxable persons have been reporting their account data to the NAV online invoice system above the HUF 100,000 threshold. In just one month, from July 1, the circle will continue to expand.

“ The reporting threshold of HUF 100,000 will be abolished: data must be provided on all invoices issued to all domestic business partners, regardless of the VAT amount. Reverse VAT transactions and individual tax-free transactions must also be reported, ” says Dr. László Bákonyi, a tax law expert.

What should the approximately 1.8 million Hungarian VAT subjects pay special attention to from now on?

It is important that entrepreneurs and accountants must submit the M-sheet for all invoices related to the purchase of products or services when filing the VAT return. It is mandatory to indicate the tax number of the customers on the invoice and in the XML files, regardless of the value limit.

If the VAT transferred in the invoice reaches or exceeds HUF 500,000, it must be recorded in the NAV online invoice system within 1 day, as before. However, from 1 July, the data must be provided within 4 calendar days after the issue, if the amount of VAT passed on does not reach HUF 500,000. Even if we do not charge VAT at all.

“ Manual account details are manually entered by businesses into NAV’s online system. This actually duplicates their work, as they first have to fill in the data in the manual account block and then upload the information to the NAV system with a suitable digital device. As they have to do this for each of their accounts, the change is a significant extra job for the taxpayers concerned, and there is a great potential for error in the process, ”warns Dr. László Bákonyi.

With the possible mistakes, the given company risks serious penalties: in the case of companies and organizations, the fine can be up to HUF 500,000 – per account!

The all-seeing tax authority 

The change could add value to the various online invoicing systems in the eyes of taxpayers, which will automate the reporting process: the issued invoice will be sent electronically to the tax authority.

We will arrive at the second stage of the change from January 1, 2021, from where the reporting obligation will apply to all invoices, including documents issued to domestic and foreign individuals and businesses. That is, from now on, NAV will see each invoice.[:hu]Áfaösszegtől függetlenül immár minden belföldi üzleti partner felé kiállított számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak július 1-jétől. Dr. Bákonyi László adójogi szakértő elemzéséből kiderül: a kézi számlát használó vállalkozások valójában duplikálják munkájukat, hiszen a számla adatait manuálisan rögzítik a NAV online rendszerébe.

Több mint 300 ezer hazai vállalkozás, belföldi adóalany már 2018. július 1-je óta jelenti számlaadatait a NAV online számla rendszere felé 100 ezer forintos értékhatár felett. Alig egy hónap múlva, július 1-től a kör tovább bővül.

Megszűnik a 100 ezer forintos jelentési értékhatár: az áfaösszegtől függetlenül minden belföldi üzleti partner felé kiállított számláról adatot kell szolgáltatni. Be kell jelenteni a fordított áfás ügyleteket és az alanyi adómentes ügyleteket is” – sorolja a változásokat Dr. Bákonyi László adójogi szakértő.

Mire kell kiemelten figyelnie ezentúl a mintegy 1,8 millió magyarországi áfaalanynak?

Fontos, hogy a válllalkozóknak, könyvelőknek az áfabevallásnál immár minden termékbeszerzéshez, vagy szolgáltatás megvásárlásához kapcsolódó számlatételről be kell adniuk az M-lapot. Kötelező a vevők adószámának feltüntetése a számlán és az XML állományokban, az értékhatárra való tekintet nélkül.

Ha a számlában áthárított áfa az 500 ezer forintot eléri vagy meghaladja, azt az eddigiekhez hasonlóan 1 napon belül kell rögzíteni a NAV online számla rendszerébe. Július 1-jétől azonban az adatszolgáltatást a kiállítást követő 4 naptári napon belül kell teljesíteni, ha az áthárított áfa összege az 500 000 forintot nem éri el. Abban az esetben is, ha egyáltalán nem számítunk fel áfát.

A kézi számla adatait a vállalkozások manuálisan rögzítik a NAV online rendszerébe. Ezzel valójában duplikálják munkájukat, hiszen először ki kell tölteniük az adatokat a kézi számlatömbben, majd egy erre alkalmas digitális eszközzel az információkat fel kell tölteniük a NAV rendszerébe is. Mivel ezt minden egyes számlájuk esetében meg kell tenniük, a változás jelentős plusz munkát jelent az érintett adóalanyoknak, és nagy hibalehetőség rejlik a folyamatban” – figyelmeztet Dr. Bákonyi László.

Az esetleges hibákkal pedig súlyos büntetéseket kockáztat az adott vállalkozás: a bírság cégek, szervezetek esetében akár 500 ezer forint is lehet – számlánként!

A mindent látó adóhatóság 

A változás felértékelheti az adóalanyok szemében a különféle online számlázó rendszereket, amely automatizálják a jelentési folyamatot: a kiállított számlát elektronikus úton megküldik az adóhatóságnak.

A változás második lépcsőjéhez 2021. január 1-től érkezünk el, innentől a bejelentési kötelezettség minden számlára vonatkozik, így a belföldi és külföldi magánszemélyeknek és vállalkozásoknak kiállított bizonylatokra is. Azaz innentől a NAV minden egyes számlát látni fog.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.